wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Terminy zajęć z testowania produktów

11 czerwiec 2018

Poniżej podajemy terminy poszczególnych grup odbywających zajęcia z testowania produktów w ramach projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" dla młodzieży NEET.

neet1

 

 

Terminy zajęć z testowania produktów

06 czerwiec 2018

Poniżej podajemy terminy poszczególnych grup odbywających zajęcia z testowania produktów w ramach projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" dla osób pracujących.

uz1

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowaniu produktów!

02 kwiecień 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach z testowania produktów! Do przetestowania produktów zapraszamy zarówno osoby pracujące z takich instytucji jak PUPy, OHPy, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe (formalne, nieformalne, pozaformalne) i inne pracujące na rzecz młodych osób jak i młodzież NEET.

W ramach testowania oferujemy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • refundację noclegu
  • refundację na opiekę nad osobą zależną (dla młodzieży NEET)
  • gratyfikację za opracowanie raportu przedwrożeniowego dla osób pracujących

W celu zgłoszenia chęci udziału w testowaniu zapraszamy do naszego biura:

BD Center sp. z o. o.

Aleja Armii Krajowej 80

35-307 Rzeszów

 

Wesołych Świąt!

30 marzec 2018

kartka