wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Witamy na stronie

Serdecznie witamy na stronie projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli szukają Państwo projektu, który wesprze Państwa przedsiębiorstwo/instytucję oraz prowadzone działania, zapraszamy do kontaktu.