wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Podziękowanie za udział w merytorycznym spotkaniu powdrożeniowym

W dniu 29 października 2019 r. w GRAND Chotowa SPA&Resort w Chotowej, odbyło się spotkanie merytoryczne powdrożeniowe, związane z zakończeniem i podsumowaniem projektu Młodzież NEET.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział wszystkim publicznym i niepublicznym podmiotom działającym na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej: firmie Vektor plus, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, Wodociągom Dębickim sp. z o.o, Urzędom Pracy Rzeszowie, Staszowie, Jaworznie i Dębicy, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębicy, Stowarzyszeniom APROBATA i LEONARDO z Mielca .

 Dziękujemy także za udział osobom młodym NEET oraz osobom zagrożonym byciem NEET – aktywizacja właśnie Was jest  priorytetem w działaniach naszego projektu.

Prelegentom gratulujemy rzeczowego i merytorycznego przedstawienia problematyki  NEET w Polsce, Finlandii i Bułgarii oraz zaprezentowania platformy NEETAKTYWIZACJA, a także działań zapobiegających zagrożeniu NEET-owościa; na przykład poprzez skuteczne kształcenie zawodowe. 

Prezentujemy Państwu reportaż ze spotkania nakręcony przez Debica.TV

 

Prezentacje ekspertów ze spotkania:

 mgr Antoni Kamiński - prezentacja prowadząca spotkanie merytoryczne powdrożeniowe

 

 dr Damian Liszka - Wsparcie osób młodych NEET poprzez użycie narzędzi cyfrowych

 

 mgr Piotr Kamiński - Młodzież NEET w Europie, Polsce i na Podkarpaciu

 

 mgr Agnieszka Jamróz - Informacje o projekcie "Młodzież NEET.Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej"