wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Spotkanie podsumowujące projekt "Młodzież NEET, nowoczesne metody aktywizacji"

Zapraszamy osoby zajmujące się pracą z młodzieżą NEET jak również inne osoby zainteresowane tą tematyką na spotkanie podsumowujące projekt "Młodzież NEET, nowoczesne metody aktywizacji", które odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku w Hotelu GRAND w Chotowej.

Jednodniowe spotkanie odbędzie się w godz. od 9:00 do 15:00.

Gościć będziemy publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej  a także osoby młode w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu. Spotkanie będzie podsumowaniem 2-letniego projektu mającego na celu utworzenie i wdrożenie platformy e-learningowej mającej na celu pomoc osobom zaangażowanym w prace z młodzieżą NEET.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na podstronie DO POBRANIA

Kliknij poniżej aby pobrac program spotkania jako plik PDF

Program spotkania NEET 29 październik 2019 GRAND

ZAPROSZENIE 29 X 2019