wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Ruszyły ogólnopolskie warsztaty NEET

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ogólnopolskie  warsztaty projektu NEET cieszą się dużym zainteresowaniem. W czasie warsztatów w Lublinie (a także  w Krakowie,  Łodzi i innych miastach)  panowała bardzo dobra atmosfera oraz toczyła się żywa dyskusja na temat osób zagrożonych wykluczeniem. W warsztatach uczestniczyły  panie z rożnych środowisk wspierających NEET jak Fundacje, OHP, Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Już po pierwszym dniu szkolenia widać, że takie instytucje jak OPSy,  MOPSy, fundacje  mają olbrzymią wiedzę na temat całych rodzin zagrożonych wykluczeniem (w tym dzieci i młodzieży już od 15 roku życia).

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z wytworzoną w ramach projektu platformą NEETAKTYWIZACJA. Platforma jest unikatowym narzędziem, poświęconym w całości tematyce badań i aktywizacji młodzieży NEET, jest produktem całkowicie darmowym. NREETAKTYWIZACJA.PL wg uczestników okazuje się być przydatnym narzędziem w działaniach tych instytucji w stosunku do młodzieży NEET.