wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Merytoryczne spotkanie potestowe

W dniu 19 marca 2019 r. w Hotelu Gold w Dębicy (ul. Sportowa 22), odbędzie się spotkanie merytoryczne potestowe, związane z prezentacją nowej platformy, wytworzonej w ramach  projektu Młodzież NEET.

Jednodniowe spotkanie odbędzie się w godz. od 9:00 do 15:00.

 

Gościć będziemy publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej  a także osoby młode w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu. Spotkanie zapowiadać będzie cykl warsztatów ogólnopolskich dla przyszłych użytkowników platformy.

Kliknij poniżej aby pobrac program spotkania jako plik PDF

 Program spotkania merytorycznego 19 marca 2019